Bezpłatny audyt


OPTYMALIZACJA KOSZTÓW DZIAŁALNOŚCI 3P

(Produkcja energii elektrycznej, produkcja energii cieplnej, sprzedaż mocy obliczeniowej)

Instalacja urządzeń do automatycznego przetwarzania danych pod istniejącą infrastrukturę cieplną z wykorzystaniem paneli fotowoltaicznych lub innych alternatywnych źródeł pozyskania energii oraz sprzedaż mocy obliczeniowej.

OPTYMALIZACJA KOSZTÓW PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 3P

(Produkcja energii elektrycznej, produkcja energii cieplnej, sprzedaż mocy obliczeniowej)

Instalacja urządzeń do automatycznego przetwarzania danych pod nową lub istniejącą infrastrukturę cieplną np.system ogrzewania centralnego, podłogowego z wykorzystaniem paneli fotowoltaicznych czy innych alternatywnych źródeł pozyskania energii w tym również sprzedaż mocy obliczeniowej.